top of page
Screen Shot 2564-05-08 at 14.09.44-01.pn

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2018 จากทาสแมว 3 คน ที่เล็งเห็นปัญหาสุขภาพของแมวจากทรายแมวในท้องตลาดปัจจุบัน และ จากการเห็นว่าทรายแมวที่มีในประเทศไทย เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า 90% ทั้งสามจึงสนใจอยากพัฒนาทรายแมวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแมวขึ้นมา อีกทั้งเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศในอนาคต

 

โดยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นนักวิจัยด้านวัสดุจากธรรมชาติ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรในประเทศไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ทั้งสามคนจึงร่วมกันคัดสรรวัตถุดิบจนได้พบว่า 'มันสำปะหลัง' คือวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงที่สามารถนำมาพัฒนา เป็นทรายแมวได้ หลังจากร่วมกันวิจัยพัฒนามากว่า 2 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทรายแมวจากมันสำปะหลังไทย เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพสูง ให้กับผู้เลี้ยงแมว

 

ด้วยจุดมุ่งหมาย นำเสนอสินค้านี้สู่ตลาดทรายแมว และดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ รวมถึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆในอนาคต ทั้งสามได้ก่อตั้ง บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด ขึ้นในปี 2020 ในนามผู้ผลิตและจำหน่ายทรายแมว จากมันสำปะหลังไทย 100% เจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลก ภายใต้แบรนด์ HIDE & SEEK

Abstract Architect

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการผลิตทรายแมวอันดับต้นของโลก ที่ ‘ทุกบ้าน’ เลือกใช้

พันธกิจ

  • ผู้ผลิตทรายแมวที่เป็นมิตรต่อ แมว คน และสิ่งแวดล้อม

  • เสริมสร้างมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรของคนไทย

  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านงานวิจัย และพัฒนาทรายแมวจากฝีมือคนไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

รายชื่อคู่ค้าในประเทศไทย

บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของไทย ผสมผสานกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผลผลิตและคุณภาพของทรายแมว นอกจากนั้น เรายังวางเป้าหมายโดยการเป็นพันธมิตร รวมทั้งการผลิต OEM เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

ปัจจุบัน  บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด มีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงมากมายในประเทศไทย และกำลังก้าวเข้าสู่การร่วมมือกับคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นผู้ผลิตทรายแมวให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก

รายชื่อคู่ค้าปัจจุบันในประเทศไทย

Asset 11@16x.png
Asset 3@16x.png
Asset 8@16x.png
Asset 1@16x.png
Asset 4@16x.png
Asset 6@16x.png
Asset 7@16x.png
Asset 2@16x.png
Asset 10@16x.png
Asset 5@16x.png
bottom of page