top of page
ค้นหา

ทรายแมวไฮด์แอนด์ซีค


ผลิตจากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติและใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์อยู่แล้ว จึงไม่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เมื่อแมวเผลอทานเข้าไปโดยเฉพาะลูกแมว


จากการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับกลิ่น โดยใช้กระดาษลิตมัสตรวจจับแอมโมเนียที่ระเหยขึ้นมาเมื่อทำการหยดสารละลายแอมโมเนียลง ในทรายแมวประเภทต่างๆ (ภเูขาไฟ, เต้าหู้, หญ้า, ซังข้าวโพด) พบว่าทรายแมวจากมันสำปะหลังสามารถดดูซับกลิ่นได้ดีที่สุด


มันสำปะหลังเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ จึงทำให้สามารถทิ้งลงชักโครกได้โดยไม่ก่อให้เกิด ปัญหาชักโครกอุดตัน


ทรายแมวไฮด์แอนด์ซีค สามารถจับตัวได้รวดเร็วและจับตัวเป็นก้อนที่แข็งแรง ไม่แตกตัวง่าย เมื่อสัมผัส ทำให้สะดวกต่อการตักทิ้งและไม่ ผสมกับทรายในกระบะที่ยังไม่โดนปัสสาวะแมว ทำให้ประหยัดทราย และสามารถใช้งานร่วมกับห้องน้ำแมวอัตโนมัติ ได้ทุกแบบ


ในกระบวนการผลิตทรายแมวไฮด์แอนด์ซีคเราให้ความสำคัญ เรื่องฝุ่นที่เกิดจากทรายแมวเป็นอย่างมากเพราะฝุ่นจากทรายแมวส่งผลเสีย ต่อสุขภาพของน้องแมว และทำให้บ้านสกปรกได้ เม็ดทรายมันสำปะหลังผลิตด้วยความดันสูงอัดจนเม็ดมีความแข็ง และทำให้เกิดฝุ่นได้ยากแต่ อาจเกิดฝุ่นขึ้นได้บ้างระหว่างทำการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ฝุ่นที่เกิดจากทรายมันสำปะหลัง ล้วนเป็นสารอินทรีย์ซึ่งไม่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย เหมือนกับฝุ่นจากทรายเบนโทไนต์


น้ำหนักของทรายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เลี้ยงแมวเลือกซื้อ โดยทั่วไป ทรายแมวน้ำหนักเบาจะมีราคาสูงกว่าเพราะสะดวก ต่อผู้ซื้อแต่ข้อเสียของทรายแมวที่เบาจนเกินไปก็อาจทำให้สามารถติดเท้าของน้องแมวออกมาได้มากกว่าทรายที่มมีน้ำหนักมาก ฝ่ายพัฒนาตั้งใจ ออกแบบขนาดและความหนาแน่นของเม็ดทรายให้อยู่ในจุดที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด คือ เบากว่าทรายภูเขาไฟแต่หนักกว่าทรายเต้าหู้ ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นต่อการขนส่งและการนําไปใช้งานและยังลดโอกาสที่ทรายจะติดเท้าแมวอีกด้วย


วัตถุดิบหลักของทรายแมวคือมันสำปะหลังไม่มีการผสมสารเคมีใดๆ ทั้งสิ้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพของน้องแมว และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ตามมา


ทรายแมวในท้องตลาดเน้นการแต่งเติมกลิ่นเพื่อความถูกใจของผู้ซื้อ เพราะตัวทรายนั้น มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นปัสสาวะแมวได้ไม่ดี พอมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ยืนยันแล้วว่าแมวมีประสาทรับกลิ่นได้ดกีว่ามนุษย์มากถึง 14 เท่า ซึ่งกลิ่นสังเคราะห์ที่ผู้ใช้ชอบอาจไม่ใช่กลิ่นที่แมวปรารถนากเ็ป็นได้ ฝ่ายพัฒนาจึงเน้น ที่จะดึงจุดเด่นของกลิ่นธรรมชาติจากมันสำปะหลัง ที่ผ่านขั้นตอนการให้ความร้อนที่เหมาะสมทำให้ สามารถดึงกลิ่นหอมธรรมชาติของมันสำปะหลังออกมาโดยที่ไม่มีการแต่งเติมกลิ่นสังเคราะห์แต่อย่างใด

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page