top of page

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ปัจจุบัน HIDE & SEEK ผลิตทรายแมวขนาด 6 ลิตร และ 20 ลิตร รวมทั้งรับทำ OEM ทรายแมวจากมันสำปะหลังอีกด้วย

สินค้า: Stores

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทรายแมวแต่ละประเภท

Asset%203%4016x_edited.png
Asset 2@16x.png

จับตัวไว ทิ้งลงชักโครกได้

การทดสอบการจับตัวเป็นก้อน และการจำลองการสลายตัวในชักโครกของทรายแมว HIDE & SEEK

เก็บกลิ่นดีที่สุด

การทดสอบการเก็บกลิ่นจากสารละลายแอมโมเนีย จะเห็นได้ว่า ทรายแมว HIDE & SEEK (ด้านซ้าย) สามารถลดการระเหยของสารละลายแอมโมเนียได้ดีกว่าทรายแมวทั่ว ๆ ไป

bottom of page